66 безработни си намериха работодател по време на първата трудова борса за тази година, организирана от Бюрото по труда в Перник

66 безработни си намериха работодател по време на първата трудова борса за тази година, организирана от Бюрото по труда в Перник

 223 търсещи работа лица от област Перник посетиха проведената на 16 април 2019г. Трудова борса по проект „Национална EURES мрежа“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”,организирана от Дирекция „Бюро по труда” Перник. Това е първата трудова борса за тази година.

На борсата се представиха 16 работодатели от областите Перник и София, от следните браншове: производство на електрически съоръжения, шивашка промишленост, търговия, ресторантьорство, услуги, както и Военно Окръжие– Перник. Те заявиха общо 132 свободни работни места.

 „Трудова борса премина при добра организация и което е много важно- при голям интерес от страна на търсещите работа лица. Осъществен бе директен контакт между тях и работодатели от различни браншове, като  им бе предоставена възможност сами да договарят заплащането си и условията на труд. Предоставена бе възможност за договаряне и сключването на трудови договори, като  66 от търсещите работа лица бяха поканени в съответните фирми да се запознаят на място с работните места с цел постъпване на работа», поясни Росен Симеонов- директор на Дирекция «Бюро по труда» Перник. Той допълни, че на тази трудова борса, Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник осигури и специален щанд за запознаване на младежите с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа EURES. Работодателите се запознаха с възможностите за търсене на работници от ЕС и условията за получаване на достъп до пазара на труда на граждани на трети страни.