„Български пощи” продължава да приема пратки за Великобритания

„Български пощи” продължава да приема пратки за Великобритания

Независимо от настъпващия БРЕКЗИТ „Български пощи“ ЕАД продължава да приема пратки за Великобритания. Държавното дружество поддържа постоянен контакт с Всемирния пощенски съюз и има готовност да реагира при промяна на ситуацията.