Проблемът с чистотата на въздуха коментиран на заседането на ОбС

Проблемът с чистотата на въздуха коментиран на заседането на ОбС

Въздухът, който дишат жителите на областния град е мръсен, а Перник изпусна възможността да кандидатства по екологичната програма, от която се възползваха София и седем други града в страната и получиха 111 милиона лева, за да бъдат осигурени алтернативни отоплителни уреди на печките с твърдо гориво, алармира на предходното заседание на минипарламента общинският съветник от левицата Валентин Петков Той  поиска информация от градоначалника защо нашият град е пропуснал тази възможност. А тя, според него се дължи на факта, че ние нямаме приета общинска екологична програма. „Проектът „Разработане на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“, по който се изготвя програмата, има за  цел разработване на комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите на фини прахови частици 10, 2.5, повърхностно активни вещества и серен диоксид и достигане на съответните норми на КАВ на община Перник.

Вече имаме становището на РИОСВ, очаква становище от МОСВ, след което ще бъдат нанесени окончателните корекции на проекта и ще бъде обявено обществено обсъждане“, заяви днес Вяра Церовска в отговор на поставеното питате и допълни, че след това той ще бъде внесен за одобрение в Общинския съвет.

Закъснели сме, сроковете са изпуснати и пари от МОСВ няма да получим, бе категоричен Валентин Петков.