Перник ще има обновени спирки

Перник ще има обновени спирки

Община Перник е обявила на 29 януари тази година обществена поръчка с предмет

„Изработване на автобусни спирки в град Перник“. Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на в профила на купувача на интернет страницата на общината и в Агенцията за обществени поръчки.

Това съобщи кметът Вяра Церовска в отговор на питане от страна на общинския съветник от ГЕРБ-Перник Андрей Павлов по време на редовно заседание на местния законодателен орган. На предходната редовна сесия Павлов алармира, че състоянието на една от възловите спирки – тази на „Шахтьор”, е в плачевно състояние, навесът тече, малък е и не е достатъчен да защити от дъжда и снега петниците при лошо време. Днес кметът допълни, че на 26 март в заседателната зала на общинската администрация са отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

„След избора на изпълнител и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, Община Перник ще проведе тръжна процедура за отдаване под наем на автобусните спирки от градския транспорт“, посочи градоначалникът.