Чувствително са намалели болните от остри респираторни заболявания и варицела в област Перник

Чувствително са намалели болните от остри респираторни заболявания и варицела в област Перник

Чувствително са намалели заболелите от остри респираторни заболявания в региона през изминалата седмица, информират от Регионалната здравна инспекция. Регистрираните болни са 29, при 41 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 39,38%oo, при средна за страната. 40,07%oo.

Въпреки затоплянето на времето, през изминалата седмица се наблюдава намаляване на болните от заразни заболявания. Установени са 29 болни, при 35 за предходната седмица.

Чувствително намаление се наблюдава и при заболелите от варицела. Констатираните болни са 18, при 28 за предходната седмица. 17 от заболелите са от Перник  и 1 от  Радомир . Най-много са болните деца на възраст от 1 до 4 години- 11.

Без промяна остават болните от скарлатина, които са 2-ма. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Установен е 1 случай на болен от ТБК. Става въпрос за жена на 77 г. от община Ковачевци. Тя се лекува стационарно в СБАЛББ гр. Перник. Извършено е епидемиологично проучване, предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Регистрирани са 2 болни от ентероколит от Перник, при само 1 за предходната седмица.

 Увеличени са болните от ротавирусен гастроентерит. Установени са 4 случая, при 3 за предходната седмица. Болните са деца на възраст от 1 до 4 г. от Перник и Радомир. Заболелите се лекуват стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София и МБАЛ „Р. Ангелова“ АД – гр. Перник.

За първи  път тази година е регистриран 1 случай на болен от жирардиаза (ламблиоза). Става въпрос за дете на 4 г. от Перник.

През миналата седмица е констатиран и 1 болен от сифилис – това е мъж на 31 г. от  Перник. Извършено е епидемичноüпроучване. Случаят е спорадичен, не се доказа епидемична връзка.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 284 проверки. От тях 38 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. В резултат на извършения контрол са съставени 3 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са и 2 акта.

РЗИ- продължава с ежедневния мониторинг  на питейните води. Взети са 155 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.