Обсъждат размяната на паметниците на Кракра и Св.Иван Рилски

Обсъждат размяната на паметниците на Кракра и Св.Иван Рилски

Пернишкият минипарламент ще заседава утре, а в дневния ред са включени засега 47 точки. Голяма част от докладните са свързани с градоустройствени решения, както и разпореждане с общинска собственост. Местните законотворци ще трябва да обсъдят и решат дали да бъдат отдадени под наем или продадени общински обекти и терени. Сред тях, както „Съперник” вече писа, е сградата на бившата Стоматология. Седем от докладните касаят продажбата на общински жилища на наематели, настанени в тях по административен ред.

Любопитна е докладната, която общинският съветник от левицата Ерик Рангелов внася, предлагайки смяна на местата на два от емблематичните за града паметници – този на болярина Кракра Пернишки и на небесния закрилник на миньорите и града – Св.Иван Рилски. Темата не от вчера е обект на дискусии сред перничани. Рангелов предлага паметникът на Кракра да отиде пред Мемориала на миньорския труд, а този на Св.Иван Рилски, който в момента е до Двореца на културата, да бъде преместен в градинката зад общината. Припомняме, че подобна идея лансира преди Ерик Рангелов и зам.областния управител Васил Павлов. Рангелов твърди, че рокадата няма да струва повече от 40 000 лв. На пръв поглед парите не са много, но не бива да се подценява фактът, че в момента община Перник е в тежко финансово състояние и подобен харч едва ли е подходящ за този момент. Освен това не е ясно и дали идеята е осъществима при положение, че все още тече срокът на устойчивост по проекта за зелена и достъпна градска среда. Какво ще се случи ще стане ясно утре.

В дневния ред на редовното заседание на пернишкия законодателен орган са включени и други важни докладни. Градоначалникът внася за разглеждане предложение да бъде прекратен концесионният договор за язовир „Рашовец” в село Расник, приемане на крайния ликвидацонен балантс и освобождаването на ликвидатора на общинското търговско дружество МДЦ 1 – Перник ЕООД, приемането на проекта за тарифа на таксите за водовземане на минерална вода на територията на общината. Съветниците ще трябва да обсъдят и приемат и годишния план за развитието на социалните услуги през 2020 година в община Перник, годишния план за наблюдение на изпълнението на плана за развитие на общината през периода 2014 – 2020 година, да приемат отчета за изпълнението на бюджета на община Перник за 2018 година, изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за същия период, както и доклада за състоянието на общинския дълг към края на миналата година и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 година. Ще трябва да се обсъдят и приемат и отчетите на читалищата за осъществените от тях дейности и изразходваните миналата година бюджетни средства,

Управителят на общинското търговско дружество „Градски транспорт Перник” ЕООД инж. Иван Идакиев пък е внесъл докладна в ОбС, с която иска предоставянето на временен безлихване заем от бюджета на общината за 2019 и 2020 година в размер на 1 107 300 лв за покиване направените разходи от дружеството по проекта за интегрирания градски транспорт и съгласие за извършване на плащания над допустимите в учредителния акт на дружеството. Той предлага и да бъде променен капиталът на дружеството.