Община Перник води умерена данъчна политика, заяви зам.кметът Денислав Захариев

Община Перник води умерена данъчна политика, заяви зам.кметът Денислав Захариев

Община Перник прие промени в Наредбата за определяне на местните данъци и такси на базата и на промененото законодателство, което е в сила от тази година. Според зам.кмета Денислав Захариев не е допуснато прекомерно повишаване на налозите на база промените в облагането на МПС на национално ниво. „Ние намалихме ставките върху самите автомобили, за да можем да запазим сходните нива и за да не се допусне увеличаване на данъците на перничани. Като цяло Община Перник води една умерена данъчна политика. Нямаме реално увеличаване на данъците, откакто д-р Вяра Церовска ръководи Община Перник, но се опитваме и прилагаме всички способи да съберем това, което перничани дължат към общинската хазна” казва Захариев. Тези пари са нужни за ремонти и играждане на нови улици, ремонти на общински сгради, детски градини, училища и естествено финансиране на различни културни, спортни и друг вид дейности.

Общината използва и всички механизми спрямо некоректните платци и ги прилага в пълната им тежест, за да постигне по-висока данъчна събираемост. В много случаи се стига и до използването на съдия изпълнител.

Зам.кметът допълни, че през 2018 година от местни данъци и такси са събрани 18 милиона лева. Тази година се очаква размерът да е приблизително същият. Община Перник има сериозна инвестиционна политика и парите са нужни за реализацията й – ще бъдат изградени изцяло нови улици, ще бъдат извършени текущи ремонти върху вече съществуващи, ще бъдат изградени нови мултифункционални спортни площадки. „Миналата седмица успяхме да открием като предходен обект едно игрище близо до общината в паркова зона, което е за футбол. Наистина игрището е изградено на много добро ниво. То ще бъде използвано безвъзмездно както от футболните школи в града, така и от всички перничани, които искат да спортуват” припомни Захариев. Вече текат процедурите за изграждането на новите площадки. В тях също ще бъде изграден в едно от пернишките села нов тревен терен. 

Община Перник има потенциал да реализира приходи не само от местни данъци и такси, но и от общинско имущество, смята зам.кметът. Според него именно от разпореждането с общинско имущество, тази година ще бъде силна приходната част на бюджета. А получените средства ще бъдат инвестирани обратно в Перник.

Според Захариев се увеличава и инвеститоския интерес към града и общината, а той води и до нови работни места. Големи са възможностите, свързани с промишлената зона на Перник. „Въпреки че Перник не е град, който страда от липса на работа, тъй като е много близо до София. Но нашата идея с кмета е да се опитаме с именно такива производства, които са по-високо платени, да задържим част от нашите съграждани в Перник, да не им се налага да пътуват всеки ден до столицата”, казва зам.кметът, според който след края на първото тримесечие 2019-та се очертава като една добра във финансово отношение година.