Община Трън организира обществено обсъждане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища

Община Трън организира обществено обсъждане на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища

Община Трън организира обществено обсъждане на проекта на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън, което премина при голям интерес.

 На обсъждането присъстваха кметът на община Трън, председателят на Общинския съвет, заместник – кметовете на общината,  кметове на кметства и кметски наместници, служители на администрацията, граждани.

Секретарят на Община Трън Станислава Алексиева представи в резюме проекта на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Трън като подчерта, че причината, инициирала разработването на новата наредба е протест на Окръжна прокуратура Перник, по който е образувано административно дело в Административен съд Перник. Предложеният проект на Наредба е разработен на основание чл.45а от Закона за общинската собственост. В указания 30 дневен срок не са постъпили предложения и становища от граждани и юридически лица в деловодството или на и-мейла на Община Трън, съгласно изготвена справка.

По време на общественото обсъждане, предложения, становища и възражения по представения проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън не бяха направени.