Над  56 000 декара с предсеитбена подготовка за слънчоглед има в област Перник

Над 56 000 декара с предсеитбена подготовка за слънчоглед има в област Перник

Постепенно напредва сеитбата на маслодайния слънчоглед в областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие”. До сега в региона са подготвени за сеитба на тази култура 56 290 дка. Най-много площи с предсеитбена подготовка за слънчоглед има в землището на община Брезник- 27 280 дка. Следват общините: Радомир- 22 300 дка, Трън- 1950 дка, Ковачевци- 2 200 дка, Перник- 1 860 дка и Земен- 700 дка.

До момента в областта са засети 6 610 дка. Първи приключиха със сеитбата на слънчогледа стопаните от Перник, които засяха 1 860 дка. С бързи темпове върви сеитбата на слънчогледа и в Радомир, където вече са засети 3 700 дка и Брезник- 1050 дка. Земеделците от Перник вече успяха да наторят всичките 1860 дка засети  със слънчоглед. Стопаните от Радомир също започнаха подхранването на площите и до сега са успели да наторят 3 700 дка.

С по-бавни темпове върви предсеитбената подготовка на площите, предвидени за сеитба на царевица за зърно. До момента в областта са подготвени 6 860 дка. Най-много площи с предсеитбена подготовка за царевица има в община Брезник- 3 630 дка. Следват общините: Трън- 1000 дка, Ковачевци- 950 дка, Радомир- 900 дка, Земен- 450 дка и Перник- 30 дка.

Първи започнаха сеитбата на царевицата за зърно стопаните от Перник, които засяха 40 дка.