Трънчани поднесоха цветя пред паметната плоча на първия лесовъд в района

Трънчани поднесоха цветя пред паметната плоча на първия лесовъд в района

В Седмицата на гората, лесовъди, ръководители на община Трън и граждани  се поклониха пред паметната плоча в местността „Кръст“ на първия лесовъд в граничната околия Яким Тошков. Това съобщиха от Община Трън. Тошков се счита за основоположник на залесителните дейности в граничния край. По негова инициатива са създадени едни от най-старите противоерозионни култури на територията на Пернишка област, които са способствали за укрепването на много ерозирали територии.

Яким Тошков е започнал работа като лесничей в Хасково. От 1909г. до 1914г. е работил в Трън. По данни, оставени от него, горите в Трънско са били общо 350 000 дка, от тях 200 000 дка -частни, 120 000 дка-общински и 40 000 дка-държавни. Най-хубавите държавни гори били в местностите Кървав камък, Еловица, Дъсчан кладенец и Ломнишката гора около манастира „Архангел Михаил“ край града.

След поднасянето на цветя и венци на паметника на Яким Тошков деца, общински служители и лесовъди са залесили 100 фиданки от липа и зимен дъб.