Напредва сеитбата на пролетен ечемик и овес в област Перник

Напредва сеитбата на пролетен ечемик и овес в област Перник

2 387 дка с предсеитбена подготовка на площи, предназначени за сеитбата на пролетен ечемик има до сега в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. Най-много площи с предсеитбена подготовка има в землището на община Брезник- 1472 дка. Следват общините:Перник- 340 дка, Радомир-300 дка, Ковачевци- 160 дка, Трън- 85 дка и Земен- 30 дка. До момента от тях са вече засети с пролетен ечемик 1085 дка.

 Първи успяха да засеят пролетния ечемик земеделските производители от Перник. Те засяха 340 дка. Стопаните от Земен също засяха подготвените 30 дка за пролетен ечемик. Земеделците от Ковачевци също засяха подготвените 160 дка с ечемик. В Трън също приключи сеитбата на ечемика. Все още продължава сеитбата в Брезник, където до сега са засети 350 дка.

Първи успяха да извършат подхранването на засетите площи стопаните от Ковачевци. Стопаните от Радомир също започнаха торене.

Повече в сравнение с миналата година са подготвените за сеитба на овес площи. До сега е извършена предсеитбена подготовка на 4 914 дка. Най-много площи с предсеитбена подготовка за овес има в община Радомир- 2 560 дка. Следват общините: Брезник- 1 584 дка, Перник- 520 дка, Трън-160 дка, Ковачевци- 70 дка и Земен- 20 дка.

До момента са засети с овес общо 2 800 дка. Първи приключиха със сеитбата на тази култура стопаните от Перник, които засяха 520 дка. И земеделците от Ковачевци също оставиха зад гърба си тази задача, като засяха 70 дка. Радомирските земеделци до сега са засели 1 800 дка. Брезнишките стопани вече са засели над 300 дка. В Трън земеделците успяха вече да засеят 110 дка.

Първа наториха засетите площи стопаните от Ковачевци, а след тях и земеделците от Радомир.