„Мин Индъстри“ ще помага на Дивотино

„Мин Индъстри“ ще помага на Дивотино

В присъствието на областния управител Ирена Соколова и на директора на дирекция „Концесии“ в Министерството на енергетиката Станислав Станков и след двустранни срещи между инициативния комитет и фирмата-концесионер, официално бе декларирано съгласието на двете страни – жителите на Дивотино и въгледобивното дружество, за изпълнение на концесията в съответствие с условията за грижа и опазване здравето на хората, отговорност за техните имоти, природосъобразна и законосъобразна дейност на концесионера.

Обект на споразумяването са процедурите по промяна предназначението на терените, навременната рекултивация на вече изработените територии, спазването на екологичните норми и обезопасяването на терените, на които се работи. Споразумението включва допълнителни детайли, свързани с поемане на социална отговорност от фирмата-концесионер за облагородяването на Дивотино. Предвижда се още договаряне на механизъм за по-нататъшно взаимодействие.

„Добре е, че жителите на с. Дивотино получават желаните отговори и действия от страна на  „Мин Индъстри“, с които да продължат съвместните си отношения. Важно е да знам, че здравето и собствеността на хората са защитени и че имаме работещ механизъм, по който ще уреждаме възникващите спорни теми. Същото бих искала да бъде постигнато и за жителите на селата Люлин и Големо Бучино.“ – каза Соколова.

Областният управител ангажира присъстващите, с оглед значимостта на темата и широкия обществен интерес по нея, своевременно да представят резултатите от взаимодействието между фирмата-концесионер и жителите на засегнатите села.