Увеличават се болните от варицела, преобладават децата

Увеличават се болните от варицела, преобладават децата

Намаляват болните от остри респираторни заболявания. Това информират от Регионалната здравна инспекция. През миналата седмица са регистрирани 41 случая, при 48 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 55,68%oo, при средна за страната. 59,26%oo. През тази седмица на територията на областта няма случаи на починали с диагноза грип.

През този период са констатирани 35 болни от заразни заболявания, при 32 за предходната седмица.

По информация от РЗИ, през изминалата седмица се наблюдава леко увеличение на заболелите от варицела  – 28, при 24 за предходната седмица. 23 от болните са от Перник, 3 от Радомир,  1 от Трън и 1 от Земен. Най-много- 12, са болните деца в детски градини.

 Няма увеличение при заболелите от скарлатина. Те са 2-ма и са от Перник . Лекуват се амбулаторно от личните си лекари. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки.

През седмицата е регистриран 1 случай на ентероколит – дете на 1 година от Радомир.  Установени са и 3 болни от ротавирусен гастроентерит , при нито 1 през предходната седмица.  Заболелите са 2 от Перник и 1 от с. Вискяр.  Лекуват се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София и МБАЛ „Р. Ангелова“ АД – гр. Перник.

Има и болен от хепатит А, от Перник, на 34 г. Лекува се стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София. Извършено е епидемиологично проучване, предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

  През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 277 проверки. От тях 63 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. По време на извършените проверка са издадени 7 предписания за отстраняване на установени нередности и е съставен 1 акт.

РЗИ продължава ежедневния  мониторинг на  питейните води в областта. През седмицата са взети 172 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са 14 проби от бутилирани води.