ОД на МВР приема документи за кандидатстудентскатата кампания в Академията на МВР

ОД на МВР приема документи за кандидатстудентскатата кампания в Академията на МВР

Академията на МВР започна своята кандидатстудентска кампания за 2019 година. Кандидатите за курсанти могат да подадат документи в Областната дирекция на МВР в Перник, в срок до 6 юни тази година. Бъдещите полицаи и пожарникари подлежат на специализиран подбор – медицинско изследване, проверка на физическата годност, психологическо изследване с тест за интелигентност и личностен въпросник.

Специалностите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в редовна форма на обучение са:

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

„Гранична полиция“.

„Пожарна и аварийна безопасност“.

Срокът на обучение е четири години. Приетите курсанти са освободени от такси. Получават държавно гарантирана стипендия за целия срок на обучение. Тези, които завършат специалностите във факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, се назначават на работа в структурните звена на МВР. 

За подаване на документи и повече информация кандидатите могат да се обръщат към „Човешки ресурси“ в полицията.