Стартира прием на заявление по проект „Ваучери за заети лица”

Стартира прием на заявление по проект „Ваучери за заети лица”

От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда” в Перник. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.

  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 50 млн. лв. От началото на първия прием до момента от тях са усвоени над 20 млн. лв. Броят на издадените ваучери е 24 765, като 67% са за преминаване на професионални обучения. Получените заявления за включване в обучения за повишаване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности към момента са 51 680, от които 57%  са подадени по електронен път.

  За област Перник броят на издадените ваучери е 850, като 690 са за преминаване на професионални обучения и 160 за придобиване на ключови компетентности  . Получените  заявления са 1559.

  Финансовият ресурс за втория прием на заявления за обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности по проект „Ваучери за заети лица” е в размер на близо 19 млн. лв.,като се очаква с тезипланирани средства да повишат квалификацията си още 30 000 заети лица.

  По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извъндържавната администрация, които са:

– с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

– над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

 Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери.  Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

  По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

 И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електроненпът, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.

 Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения финансов ресурс.