Съюзът на инвалидите в Перник подкрепя иницативата за дотъпна градска среда

Съюзът на инвалидите в Перник подкрепя иницативата за дотъпна градска среда

Пернишката структура на Съюза на инвалидите подкрепя младите хора от града, които реализират проект за достъпна градска среда – съобщиха доброволците, които са ангажирани с изпълнението му.Ето какво пишат те в нарочно писмо:

„За нас хората с увреждания в Перник е крайно необходимо да имаме достъпна среда и „Клуб на инвалида“, от тези две основни за нашето общуване с приятели, близки неща, ние сме ощетени. Затова приветстваме групата младежи, които разработиха проектът за достъпна среда в нашия град. Съюз на инвалидите в България и младежката група работим и имаме дългогодишно сътрудничество, а с настоящото писмо изразяваме своето желание за понататъшно партньорство и подкрепа на проекта.

Смятаме, че проектът, изготвен от „Достъпна градска среда – Перник“ може да се оцени като социално значим и ще осъществи своята благотворна роля за по-добър и пълноценен живот на хората с увреждания.

Ние, хората с увреждания се радваме на подадена трохичка и ръчичка, защото болестта не познава цветовете, нито партиите. Тя познава само хората, които я обгрижват. Проектът ще даде възможност на хора в неравностойно положение да имат по-голяма увереност и самочувствие, да бъдат значими и забелязани, подкрепяни и мотивирани сред обществото. Проектът ще даде нови, по-големи възможности за нови запознанства и срещи със стари приятели и много, много емоции.

 Управителния съвет на Основна Организация град Перник към Съюза на инвалидите в България сме убедени, че с този проект ще постигнем целите си да бъдем едно по-добро и сърдечно общество. Горещо се надяваме, че чрез този проект ще предоставим на хората в неравностойно положение , така желаната достъпна среда. ПОДКРЕПЯМЕ ГОРЕЩО ПРОЕКТА и ще дадем своята помощ, а надяваме се и други да го направят в името на хората, в името на нацията ни.“