Целта на „Мин Индъстри” е да помогне за развитието на въгледобива, да осигури нови работни места, без да се нарушават терените на хората от село Дивотино
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Целта на „Мин Индъстри” е да помогне за развитието на въгледобива, да осигури нови работни места, без да се нарушават терените на хората от село Дивотино

Миналата седмица в Министерството на енергетиката се проведе среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова.  Поводът за нея бе извършването на добивни дейности от находище Пернишки въглищен басейн с концесионер „Мин Индъстри“ ЕООД,  в близост до границите на с. Дивотино и опасенията на хората, че чрез добивната дейност се застрашават целостта на къщите и имотите на живущите в населеното място.  Срещата се проведе след отправения апел на Валери Манов- изпълнителен директор на „Мин Индъстри“, към Министерството на енергетиката  всички заинтересовани страни заедно да обсъдят добивната дейност и да се разсеят всички притеснения на живущите в с. Дивотино.  По време на срещата бяха обсъдени начините, чрез които да стане възможно „Мин Индъстри“ да продължи да извършва дейността си, изпълнявайки изискванията на институциите, следящи процеса на работа.

„Всички искаме да върви бизнесът, да има работни места, но и да не бъдат нарушавани терените на хората. Имаме годишен работен проект, който се утвърждава от Министерството на енергетиката“, заяви по-рано през деня пред БТВ Валери Манов. Той посочи, че ръководството на дружеството е запознато  с опасенията на хората от с. Дивотино относно проблемите с шума и взривните работи, както и проблемите със земеделските земи. Според него са направени редица проверки от Министерството на енергетиката. „След осъществената проверка от Министерство на енергетиката е дадено предписание да бъде организирано извършване на замервания за шум и сеизмика.  В следствие на това предписание, веднага бе  възприета препоръката и незабавно са предприети действия за извършване на замервания“, допълни Манов.

„В края на месец февруари бе извършено измерване на взриво-сеизмичното въздействие вследствие на дейността, извършвана от концесионера.“, напомни Валери Манов и подчерта, че заключението на експертите, е че взривните работи не оказват неблагоприятно влияние върху сградите в с. Дивотино по отношение на взриво-сеизмично въздействие. Тези дейности  по никакъв начин не застрашават здравето и живота на живущите в населеното място, както и не нарушават целостта на сградите.“ Резултатите са на база изчисления на специално избрани показатели и според тях максимално достигнатото взриво-сеизмично въздействие е под 2-ра степен“, подчерта  Манов.

Той разясни, че шумът в околната среда се причинява от работата на багери, автосамосвали, булдозери и сонда. Манов отбеляза, че в началото на месеца лицензирана лаборатория е провела изпитване на шума в околната среда в един ден в 3 часови зони, обхващащи следобедни, вечерни и нощни часове. „Резултатите от изпитването са единодушни, че нивата на шум са значително под допустимите по закон стойности и не се нарушава спокойствието в района.“, уточни Валери Манов.