Община Перник отговори на жалба, придружена с подписка, след два месеца

Община Перник отговори на жалба, придружена с подписка, след два месеца

Два месеца след внасяне на подписка от Милена Милошева и Вера Сергиева
за ремонтиране на главните улици в кв. „Ралица“, Община Перник изпраща
своя отговор на Милена Милошева.
Подписката и жалбата към нея за ремонт поне на големите улици в
квартала е внесена и до Общинския съвет. Комисията по транспорт,
обществен ред, сигурност и паркинги (ТОРСП) на пернишкия Общински
съвет се е произнесла по казуса. Извършена е съвместна проверка от „В и К”
Перник и Община Перник на състоянието на улиците. Установено е, че има
неравности и бабуни, които са причина от „В и К” аварии и общината е дала
срок да бъдат възстановени до 05.04.2019 г.
За ремонт на улиците Община Перник отговаря, че ще избере изпълнител
за този тип дейност.
Ето какво написа Милена Милошева във Фейсбук относно отговора на Общината:
„Това е първият отговор, който получавам от Община Перник, откакто не
съм общински съветник. На всички други мои сигнали, жалби и питания не
съм получила нито ред, с изключение на искането за облагородяване на
улица в с. Селищен дол, но там се намеси и телевизия, имаше гласност.
Предполагам, че сегашният отговор, макар и с месец закъснение, е
резултат от над 350 – те подписа, които събрахме с Вера Сергиева и на
факта, че идват избори. Е, ще съберем подписка и за другите инициативи
за подобряване на общественото пространство. И категорично ще
настояваме за спазване на написаното в документите, които публикувам.“

Милена Милошева

„Регионална политика и местна власт“, НС на БСП
София, ул. „Позитано” – 20