Нов успех на областния управител – преустановява се напредъкът на минните работи в Дивотино

Нов успех на областния управител – преустановява се напредъкът на минните работи в Дивотино

Във връзка с предприетите незабавни мерки от страна на областния управител на Перник Ирена Соколова, съвместно с Министерство на енергетиката и отговорните контролиращи институции на територията на област Перник, е наложено предписание за преустановяване напредъка на минните работи в земите, засегнати от дейността на участък I, хоризонт Север на рудник ОРО на Пернишкия въглищен басейн.
То ще бъде изпратено от Министерството на енергетиката до концесионера – „Мин индъстри“ ЕООД до края на днешния работен ден.
По повод създалото се напрежение сред местните жители от няколко пернишки села министърът на енергетиката Теменужка Петкова е разговаряла с представители на концесионера и ги е запознала с получено в сряда в МЕ писмо от Общинската служба по земеделие – Перник. От него става ясно, че в момента службата извършва проверка във връзка с уреждане на статута на земите, засегнати от добива. До изясняването на въпроса и произнасянето на компетентните органи, нови площи не трябва да бъдат засегнати, категорична е министър Петкова. Тя е изискала от концесионера информация за предприетите от него действия по уреждане на статута на земите.
По време на срещата представителите на „Мин индъстри“ ЕООД са информирали, че от общо 170 дка земеделски земи, концесионерът е закупил около 120 дка в съсобственост. Придобиването на останалата част е възпрепятствано от множеството собственици на парцелите, част от които не могат да бъдат открити.
Припомняме, че със съдействието на областния управител Ирена Соколова бе сформирана Междуведомствена комисия, съставена от представители на Министерство на енергетиката, Областна администрация – Перник, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ и МВР, която извърши съвместна проверка на миннодобивната дейност в с. Дивотино и установи нарушения.