Обсъдиха включването на региона в Софийския туристически район

Обсъдиха включването на региона в Софийския туристически район

Областният управител Ирена Соколова проведе заседание на Областния съвет за развитие относно влючването на общините от региона в учредяването на Организацията за управление на Софийския туристически район.

Участие в срещата взеха Иво Маринов – директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община, кметове и председатели на общински съвети от областта, представители на културните институции, бизнесът и туристическия бранш.    

Соколова заяви, че в Закона за туризма е предвидено туристическо райониране на страната ни, с цел по-ефективен регионален маркетинг и реклама. Девет са утвърдените туристическите райони със заповед на министъра на туризма от 2015 г.

„Възможностите, потенциалът и добрите условия в област Перник за развитието на туризма, предполагат подобряване на маркетинга и нивото на информираност за разнообразните и специфични туристически продукти. С включването ни в Софийския туристически район, ангажиментите и фокусът в работата ни е да предприемем стъпки към това малките общини от региона да анализират и презентират непознатите дестинации в обхвата им. Това би могло да стане с дългосрочна, устойчива имиджова и рекламна стратегия“, каза губернаторът.

Според основната и разширена специализация на туристическите райони, Софийският ще бъде с фокус върху деловия, културният, планинският, здравният, религиозният, поклонническият, приключенският и екотуризъм. 

Териториалният му обхват включва 23 общини, като от област Перник това са: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.

В организацията за управление на туристическите райони могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, общински и областни администрации, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други институции и организации.