Полиция и кметове заедно срещу престъпността

Полиция и кметове заедно срещу престъпността

Полицията и кметовете рамо до рамо в борбата с престъпността и негативните явления в обществото.

Служители от полицията и пожарната проведоха превантивна кампания в Пернишка област. Органите на реда направиха срещи с кметовете и кметските наместници, на които бяха обсъдени мерки, касаещи безопасността и сигурността на хората в ръководените от тях територии. Инициативата е на ОДМВР – Перник и беше посрещаната радушно от местните управници. Всички срещи се проведоха с участието на директора на полицията старши комисар Димитър Попов. 

На първо място са дискутирани мерки, които да осигурят безопасността и сигурността на децата и юношите, с оглед наближаващите пролетна и лятна ваканции. Основен проблем се оказва нерегламентираното управление на мотопеди, мотоциклети и АТВ. Много от местните управници са посочили маршрути в населените места, по които се движат посочените колесни превозни средства. За предпазване от нежелани инциденти, каквито се случиха в региона със затопляне на времето, ще бъде осигурен регулярен контрол и провеждани специализирани полицейски операции, за пресичане на опасните и често застрашаващи живота на подрастващите действия.

Друг проблем, поставен от кметовете е неправилното паркиране и предпоставки за пътнотранспортни произшествия по пътищата, водещи към хижи и места за отдих и пикник. Това най-често става през почивните дни, когато хората тръгват с автомобилите си и паркират от страни на пътя или нарушават забрани и пречат на тези, които се движат пеша. Основно проблемите са в село Кладница, в посока към хижа „Селимица“, село Боснек, хижа „Славей“ и някои други места за отдих в областта.

Местните управници на някои от селата са поискали повече повдигнати пешеходни пътеки, за намаляване на пътния травматизъм. Проблемът ще бъде поставен на комисиите за безопасност и сигурност към съответните общини, за разрешаването му.

Много от поставените въпроси от кметовете са такива, който не касаят пряко дейността на полицията и пожарната. Въпреки това ръководството на ОДМВР – Перник се ангажира, да съдейства за решаването им. Основно оплакванията са от това, че горските складове за добив на дървесина са много близо до пътя и при лошо време цялата кал се разнася навсякъде и това застрашава сигурността на останалите пътни превозни средства и замърсява районите. На много места липсват отводнителни канавки на пътните платна и водата се излива директно на асфалта. Спирането на уличното осветление след 00, 00 ч. също е сред поставените проблеми за населените места. Осигуряването на постоянно видеонаблюдение е желание на всички местни управници, което ще гарантира добър обществен ред и сигурност в районите.    

Като изключително положително е отчетено присъствието на жандармерия в населените места. Искането е това да продължи и да бъдат обхождани териториите в целият им обем.

Обсъден е и проблема с паленето на сухи треви и отпадъци, което в последните дни предизвика много горски пожари, изпепелени къщи и стопански постройки. Навсякъде по селата са изградени доброволни противопожарни формирования, но те не са оборудвани с необходимите уреди за първоначално гасене на пожари.  

Освен личното запознанство на управниците с ръководството на полицията и представители на пожарната, са уточнени начините на пряка комуникация, както и регулярни контакти и срещи между тях.