Намаляват болните от заразни заболявания в Пернишка област

Намаляват болните от заразни заболявания в Пернишка област

Намаляване на броя на заболелите от заразни заболявания констатира Регионалната здравна инспекция през изминалата седмица. Регистрираните случаи са 32 при 38 за предходната седмица.

Леко увеличение се наблюдава при болните от остри респираторни заболявания. Установени са 48 болни, при 40 за предходната седмица, като заболеваемостта през периода е 65,16%oo, при средна за страната 63,69%oo.

Добрата новина е, че се наблюдава леко понижение на заболелите от варицела. През седмицата са установени 24 болни, при 25 за предходната седмица. 23 от болните са от Перник и по 1 от Радомир и село Драгичево.  Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През този период са намалели и заболелите от скарлатина. Те са 2-ма, при 6 за предходната седмица. Болните са от Перник.те се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През изминалата седмица са установени и 2 болни от ТБК. Болните са от Перник и Брезник. Заболелите са хоспитализирани в СБАЛББ гр. Перник, извършени са епидемиологични проучвания и са предприети необходимите мерки спрямо контактните.

Установено е 1 болно дете от ротавирусен гастроентерит от Радомир. То се лекува стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София.

През седмицата са регистрирани и 3-ма болни от хепатит. От тях 2-ма са с хепатит В. Те са от Перник и Радомир. Има и 1 болен от хепатит С от Перник. Болните се лекуват  стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ АД. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 312 проверки. В резултат на това са издадени 9 предписания и са съставени 4 акта за административно нарушение.

РЗИ продължава ежедневния мониторинг на питейните води в областта. Взети са 189 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9.