Втора среща по проект „Домино” се проведе в ТПГ”Мария Кюри”

Втора среща по проект „Домино” се проведе в ТПГ”Мария Кюри”

Реализираните дейности и постигнатите успехи от учениците от ТПГ”Мария Кюри”, участващи в проект „Домино” бяха нагледно демонстрирани по време на провелата се   втората работна среща по този проект, но първа за тази учебна година.

На нея присъстваха: инж. Цветелина Миланова- директор на ТПГ”М. Кюри”, инж Росица Симеонова- старши експерт”Професионално образование и обучение” в Регионалния инспекторат, Ваня Коконова- началник РУО-Перник, Мариета Гоцева директор на ТПГ Н. Вапцаров”,  представители на „Стомана Индъстри”,  „Топлофикация Перник” и „ЧЕЗ България”.

Директорът на ТПГ”Мария Кюри” приветства присъстващите с добре дошли като подчерта, че педагогическият екип на гимназията се стреми да преплита в образователния процес традиции и иновации. „Работим отговорно и смело в дуалната система на обучение в проект „Домино”. Дуалната система и проект „Домино” са нещо много ценно за нашата образователна система и за цялото професионално обучение в нашия град и в страната. Горда съм, че това са първите ни ученици по дуалната система на обучение, която се прилага в специалността „Електрообзавеждане на производството”, подчерта Миланова.

Тя запозна присъстващите чрез кратка презентация с това, което е видял екипът, работещ по проект „Домино” при посещението си в Швейцария по време на работната си визита. Тя самата е била поканена да бъде част от екипа и е посетила Швейцария. „Там научих и видях много интересни и хубави неща, които бихме могли да приложим в нашата образователна система. Целта на посещението ни беше да се запознаем с практическите аспекти на провеждането на дуалното обучение в Швейцария, техния напредък, да научим повече за ползите за бизнеса, за самото образование, за учениците”, допълни миланова. В презентацията си тя запозна присъстващите с напредъка, който са постигнали в Швейцария по отношение на дуалното обучение. Една от гимназиите, които екипът е посетил е показала нагледно успехите, които са постигнати в дуалното обучение. „Това е най-голямата гимназия в град Берн. Това, което ни впечатли най-много беше фактът, че професионалното образование в Швейцария се смята за абсолютен престиж и над 75% от учениците се обучават по професии. Това е заложено още в ранните години на обучението на учениците- 5-6 клас”, подчерта Цветелина Миланова.

В кратка презентация беше показан нагледно напредъкът, който са постигнали обучаващите се по проекта и нивото, което са постигнали, което е впечатляващо. Присъстващите бяха запознати с осъществените до сега дейности по проект „Домино” и успехите, които са постигнали участващите в него ученици. В проекта участват 10 ученици от 9 А клас. Те са се включили в проекта през учебната 2017/2018 г. През учебната 2018/2019 г има 3-ма новопостъпили ученици. Цветелина Миланова не пропусна отново да благодари на „Топлофикация Перник” за това че е осигурила парите за стипендиите на тези ученици, като дружеството се е ангажирало да подпише договор за работа с тези ученици след завършване на образованието им. Учениците, които работят по проекта са от специалност „Електрообзавеждане на производството”. В рамките на проекта е разработена учебна програма съобразно професията „Електротехник”. Установени са партньорства със „Стомана Индъстри”, с „Топлофикация Перник” и „ЧЕЗ България”. На учениците от специалността през учената 2017- 2018 г са раздадени стипендии за първи и втори срок, изработени са рекламни материали, проведена е среща по оперативната група за партньорство, закупен е стенд по проекта. В часовете по учебна практика учениците от 9 А клас са изработили няколко проекта- това са електроинсталационни изделия. Под вещото ръководство на г-жа Калайджиева, обучаващите са получили много добрата подготовка по електротехника. През първия срок на учебната 2018-2019 г участващите в проекта „Домино” са си получили стипендиите. Учениците от гимназията са участвали активно в Седмицата на професионалните умения и в Седмицата на физиката, където представиха своите проекти, които получиха всеобщо одобрение.

В своите изказвания, партньорите- „Стомана Индъстри” „ЧЕЗ България” и „Топлофикация Перник” изразиха задоволството си от напредъка, който показват учениците, работещи по проекта.