Намаляват просрочените задължения на общината

Намаляват просрочените задължения на общината

Днес се проведе обществено обсъждане на годишното касово изпълнение на бюджета на Община Перник за 2018 година. „Започнахме с 22 256 982 лв просрочени задължения. В момента те са 9 824 790 лв. За двегодишния период от изпълнението на Плана за финансово оздравяване сме погасили 12 432 192 лв, натрупани в предишни управления на Община Перник. Друг показател, който успяхме да приведем в съответствие с ограниченията на Закона за публичните финанси е поети ангажименти за разходи – в началото на изпълнението на оздравителната програма поетите ангажименти бяха 37 772 385 лв, в момента те са в рамките на ограниченията от закона и са 20 445 277лв. Друг показател, чието изпълнение надвишаваше допустимия процент спрямо отчетените разходи, е налични задължения за разходи, които към 1 януари 2017 г. бяха 16 287 368 лв , в края на 2018г. са едва 10 368 301 лв. Ясно е, че в рамките на двегодишния период няма как всички показатели, които не са приведени в съответствие с ограниченията на ЗПФ и са определящи за финансовата стабилност на една община да бъдат приведени в съответствие с изискванията на чл. 94 от ЗПФ, при наследството, което получих в началото на моя мандат. Напредъкът, който общината видимо показва, е сериозен и продължаваме да работим в посока на постигане на трайна тенденция за финансова стабилност” заяви кметът на Перник д-р Вяра Церовска.