Въпросът за лихвоточките отново поставен пред пернишки депутати

Въпросът за лихвоточките отново поставен пред пернишки депутати

Пернишките народни представители Красимир Велчев и д-р Александър Александров

проведоха своя регулярен приемен ден в Перник. На срещата, която премина при висок обществен интерес, бяха поставени проблеми, свързани с имотни спорове, инфраструктурата в населените места. Поставени бяха и много проблеми,касаещи социално-битови въпроси. Посетилите приемния ден на депутатите, зададоха въпроси, свързани с изплащането на компенсациите на притежателите на жилищно-спестовни влогове.

От своя страна двамата пернишки народни представители споделиха, че за издължаването на левовата компенсация на гражданите с такива влогове в бюджета за 2019 година са планирани 11 милиона лева. До 31 декември т.г. трябва да бъдат компенсирани всички правоимащи с лихвоточки, които са упражнили правата си, като са придобили или са започнали изграждането на жилище до 30 ноември 2016 година.

Двамата депутати поеха ангажимент към избирателите да се запознаят подробно с поставените казуси и да предоставят информацията на ресорните министри.