Ръст на заразните заболявания в област Перник установи РЗИ

Ръст на заразните заболявания в област Перник установи РЗИ

Увеличение на заболелите от заразни заболявания констатира през изминалата седмица в областта Регионалната здравна инспекция. През седмицата са установени 38 болни, при 33 през предходната седмица.

Наблюдава се ръст и при заболелите от скарлатина. Установени са 6 заболели, при 2 за предходната седмица. Трима от болните са от Перник, 2 от Батановци и 1 от село Драгичево. Случаите са регистрирани във възрастова група 4-9 години. Лекуват се амбулаторно от личните си лекари.

Добрата новина е, че намаляват болните от варицела през този период. Регистрираните болни са 25,  при 28 за предходната седмица. 18 от болните са от Перник, 6 от Радомир, 1 от Дивотино. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Намаляват и болните от остри респираторни заболявания. Регистрираните случаи през изминалата седмица са 40, при 41 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 54,32%oo, при средна за страната 69,28%oo.

Намаляват и заболелите от ротавирусен гастроентерит. Установен е само 1 болен, при 2 за предходната седмица.Болният е от Перник и се лекува стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София.

През седмицата са регистрирани 5 болни от ентероколит. Заболелите се лекуват  стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД гр. Перник и СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД гр. София.

Установен е и 1 болен от лаймска борелиоза  от  Брезник. Той се лекува стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ гр. Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 245 проверки. В резултат на което са издадени 10 предписания. 43 от проверките са извършени във връзка със спазването на забраната за тютюнопушенето в заведения за обществено хранене.

Здравната инспекция продължава ежедневния мониторинг за питейните води в региона. Взети са 131 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9.