Областната организация на БЧК в Перник е сред десетте най-добри в страната

Областната организация на БЧК в Перник е сред десетте най-добри в страната

Изминалата 2018 г е била по-успешна от предходната за червенокръстките организации в общините от региона. Този извод направи директорът на областната организация на БЧК –Перник Наталия Минева. „Доволни сме от това, което направихме. Имахме и проверка от експертен екип от Националния съвет, който отрази, че имаме напредък в нашата работа. Това го приемаме като съвместна дейност както на служителите, така и на всички доброволци, с които работихме съвместно”, заяви Наташа Минева. Според нея всички проведени кампании през изминалата година са били важни, но една трябва да бъде отличена. Това е изпълнението по Оперативна програма „Храни” от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се, план 2017 година. „Подпомогнахме 4098 правоимащи с индивидуални пакети. Освен това раздадохме 65 558 единични продукти, което беше много като обем. Споделям за пръв път огромния брой на тези продукти, защото предходните години сме раздавали по 6-7-до 8 продукта, а сега на един транш раздадохме по 16 продукти на един човек. Трябваше да не се допусне никаква грешка и всеки продукт да достигне до нуждаещите се. В същото време това се извършваше в тежки метеорологични условия, но се справихме. Затова съм изключително доволна. Тук искам да подчертая, че най-добре се справи организацията ни в Трън”, подчерта Минева.

Областната организация на БЧК се нарежда сред десетте най-добри в страната. Тази оценка даде Анета Янакиева, член на Националния съвет на БЧК, която беше гост на общото отчетно събрание на областната организация за изминалата 2018 година.

„Капиталът на тази организация нарасна- това са хората, те са най-големия капитал. В злободневието на богат беден ние рядко отчитаме този морален стожер, който носят тези хора, привличейки много млади хора. Това е бъдеще за нас като общество. Това  е един стожер на всички ценности, които традиционно нашето общество е отглеждало- да служат на хората. За цивилизоваността на всяко общество се съди по отношението му към страдащите членове на едно общество, към възрастните хора. Това е призванието на тези хора. Тук е важно да се подчертае, че областната организация в Перник не притежава собствена база, а е под наем. Тя не притежава дори собствен превоз. Това изисква много усилия, за да се гарантира добра организация”, заяви Янакиева.

Над 2 500 човека от областта членуват в областната организация на БЧК. Сред тях са представители на общинските управи, на бизнеса, училищата, медиите. БЧК има отлично партньорство с местната и държавна власт и с неправителствените организации.

На общото отчето събрание присъстваха заместник кметовете: Любка Димитрова-  Община Радомир, Катя Божидарова- Община Трън, Мария Добревска- Община Брезник. Присъстваха представители на образованието и други. Изводът, който беше направен в отчетния доклад бе, че областната организация се намира в стабилно финансово състояние и е с увеличена членска маса.