План-приемът в средните училища в област Перник бе тема на заседание на Областния съвет за развитие

План-приемът в средните училища в област Перник бе тема на заседание на Областния съвет за развитие

Обобщено предложение на Регионалното управление по образованието – Перник за държавния план-прием през учебната 2019/2020 г. в професионалните и профилираните гимназии, и средните училища в област Перник, разгледаха и обсъдиха днес членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
Заседанието бе открито от заместник областния управител инж. Васил Павлов.

Информация за новата кампания представи старши експерт „ПО” към РУО Перник г-жа Росица Симеонова.

Предложени са 41 паралелки за държавен прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в областта.

За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 32 паралелки с капацитет от 806 ученици. Обучението на учениците ще се осъществява в следните профили: профил „Чужди езици”, профил „Математически” и „Природни науки”. Обучението на учениците в паралелки с професионална подготовка ще се осъществява по следните специалности: „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното време”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Шивачество”, „Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, „Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”, „Компютърна графика”, „Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Машини за гореща обработка на метали”, „Електрообзавеждане на производството”, „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Компютърни мрежи“, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Туристическа анимация“ и „Кетъринг”.

За Община Радомир – общо 6 паралелки с капацитет от 156 ученика, в следните специалности: „Автоматизация на непрекъснати производства”, „Промишлена електроника”, „Спедиция, транспортна и складова логистика”, „Автотранспортна техника” и „Приложно програмиране”.

За Община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 26 ученика в специалност „Приложно програмиране”.

За Община Трън – 1 паралелка с капацитет от 26 ученика в профил „Софтуерни и хардуерни науки”.

За Община Земен – 1 паралелка с капацитет от 26 ученици в специалност „Малък и среден бизнес”.

След проведена анкета за нагласите на учениците от VII клас в областта за професионалното им ориентиране, са посочени и най-предпочитаните специалности за учащите се. В първите десет се нареждат: Профил „Чужди езици”, Компютърна техника и технологии, Компютърна графика, Интериорен дизайн, Профил „Математически”, Профил „Природни науки”, Икономика и мениджмънт, Бизнес администрация, Строителство и архитектура, Приложно програмиране.