Атрактивни промоции предлага „Топлофикация Перник” на своите клиенти

Атрактивни промоции предлага „Топлофикация Перник” на своите клиенти

Нови промоционални условия ще предложи „Топлофикация Перник” на клиентите си. От тях ще могат да се възползват онези, които са избрали дружеството да извършва дяловото разпределение на консумираната от тях топлинна енергия и са на ежемесечен отчет.

Топлофикационното дружество увеличава размера на предоставяната до момента ежемесечна отстъпка от консумираната топлинна енергия преди облагането на дължимата сума с ДДС и тя става 8%. С влизането в сила на тази промоционална отстъпка от цената, услугата, предлагана от „Топлофикация Перник” става една от най-изгодните в страната.

От топлофикационното дружество поясниха, че от тези преференциални условия ще могат да се възползват клиентите на дружеството, които имат сключени договори за  разпределение на топлинната енергия на база ежемесечен отчет. До момента отстъпката, която получаваха клиентите, избрали този метод на плащане, беше в размер на 5% от дължимата сума, преди облагането й с ДДС за първите 11 равни вноски и 50% отстъпка от последната изравнителна сметка.

Ръководството на „Топлофикация Перник” е взело решение и клиентите, които нямат сключен договор за заплащане на дължимата сума на равни вноски, но използват услугите на дружеството като фирма за дялово разпределение, също да могат за се възползват от тази промоционална отстъпка. Условието за начисляването на тази отстъпка е изразходваната топлинна енергия да се погасява в рамките на 30 дни от издаването на сметката за текущия месец. Промяната в условията ще се случи чрез сключването на допълнително споразумение към основния договор между „Топлофикация Перник” и клиента.

„С увеличаването на размера на предлаганата от нас отстъпка се надяваме, че все по-голяма част от нашите клиенти ще бъдат мотивирани да погасяват редовно задълженията си към „Топлофикация Перник”. Освен това планираме да предоставим еднократна отстъпка на всички клиенти на „Топлофикация Перник”, които вземат решение да им бъде възстановена консумацията на топлоенергия в сградите етажна собственост. Планираната отстъпка е в размер на 10%”, поясни изпълнителният директор на дружеството инж. Любомир Спасов.