В АПИ са отворени офертите за изработването на технически проекти за ремонта на над 62 км третокласни пътища

В АПИ са отворени офертите за изработването на технически проекти за ремонта на над 62 км третокласни пътища

 Отворени са офертите за изработването на технически проекти за рехабилитацията на над 62 км републикански пътища в областите Смолян и Благоевград. Въз основа на проектите, които ще се изготвят след това ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности.

 Бъдещите изпълнители ще трябва да извършат геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект за основен ремонт на пътните участъци.

 Поръчката е в три обособени позиции.

 В обособена позиция №1 са 11.9 км от път III-861 Лъки – Джурково – местност Здравец – Здравец – местност Момина вода – местност Рожен (от км 31+040 до км 42+971), в област Смолян. Прогнозната стойност за изработването на техническия проект е 167 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

 Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „Алве Консулт“ ЕООД;
 • „Трансконсулт-22“ ООД;
 • „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД СОФИЯ.

            В обособена позиция №2 са 37.8 км от път ІІІ-1906 (Гоце Делчев – граница Гърция) – Копривлен – пътно кръстовище Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци (от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500) в област Благоевград. Ще се ремонтират и 3 мостови съоръжения – мост над Лялево дере с дължина 11.9 м, мост над река Мътница (10.40 м), мост над река Пиринска Бистрица (40.6 м). Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 605 000 лв. без ДДС, а срокът е 150 дни.

            Отворените оферти са на:

 • Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • Обединение „Ий кей инфра“ ДЗЗД, с участници: „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД, „ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД;
 • „Трансконсулт-22“ ООД;
 • „Виа План“ ЕООД;
 • „Пътпроект“ ЕООД;
 • „Пътпроект 2000“ ООД;
 • „Илия Бурда“ ЕООД. 

            В обособена позиция №3 е подготовката на технически проект за основния ремон на още 12.6 км от третокласния път ІІІ-1906 (Гоце Делчев – граница Гърция) – Копривлен – пътно кръстовище Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци (от км 18+147 до км 30+800). Прогнозната стойност е 185 000 лв. без ДДС, а срокът е 150 дни.

            Отворените оферти са на:

 • „Инжроуд“ ЕООД;
 • „Инжконсултпроект“ ООД;
 • „Алве Консулт“ ЕООД;
 • „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД;
 • „Виа План“ ЕООД;
 • „Пътпроект“ ЕООД;
 • „Пътпроект 2000“ ООД;
 • „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД СОФИЯ;
 • „Илия Бурда“ ЕООД.