Работодателите искат да делят поравно разходите за осигуровки с работниците

Работодателите искат да делят поравно разходите за осигуровки с работниците

Работодателските организации настояват осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и работници. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, защото ще бъде компенсирано от увеличение на трудовите възнаграждения.

За целта, с промени в Кодекса на труда може да бъдат въведени нов тип трудови договори, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, цитиран от БНР. „Нашето предложение е в трудовите договори да се записват две числа, които говорят нещо. Едното е общия разход за труд – впрочем така е в Румъния, в Македония, и в много други страни. Другото число е нетната сума, която получава след всички удръжки работникът“, заяви Васил Велев. Според него в рамките на общия разход за труд и на нетния доход нищо няма да се промени: „Това, разбира се, няма да повиши доходите на хората. Доходите на хората ще се повишат от повече и по-добра работа. Това може да бъде въведено при условие крайната чиста сума да се запази. В случая, не става дума за ощетяване на някой или за облагодетелстване на друг, а за повече прозрачност в отношенията“.

Предстои предложението за реформа да бъде обсъдено със социалните партньори.

Идеята осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и работници е старо предложение на АИКБ, което организацията се опитва да прокара от години.

 Работодателите напомниха и за друго свое искане – да не плащат първите три дни за временна неработоспособност, а само един.