Страната

Министерството на земеделието, храните и горите има нов устройствен правилник

  Управляващите одобриха нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Целта е да се прецизират правомощията на министъра, както и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности.  По този начин ще се повиши ефикасността при изпълнението на възложените задачи и усъвършенстване на работните процеси чрез разделяне и преобразуване на структурни звена ... Прочети още »

Правителството одобри мерките за подобряване на дейността на ИА „Автомобилна администрация“

  Правителството одобри предложените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков мерките за подобряване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.  Предвидените мерки са свързани с издаването на лицензи, контролната и административно наказателната дейност, както и организирането на изпитите на кандидатите за водачи. По отношение на предоставянето на лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници ... Прочети още »

От 14 октомври стопаните заявяват помощ за зимните пръскания

  От 14 октомври Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 31 октомври.   Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване ... Прочети още »

Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители

 Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ реши на днешното си заседание да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 21 октомври 2019 г. ... Прочети още »

До 18 октомври фермерите получават 35,6 милиона лева национални плащания за Кампания 2019

До 18 октомври животновъдите ще получат първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019. Управителният съвет  на Държавен фонд „Земеделие” одобри общ финансов ресурс за плащанията до 35 630 208 лв.   Утвърдените средства по схемата ... Прочети още »

Пчеларите могат да кандидатстват за de minimis

  От  7 октомври до 18 октомври 2019 г., пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв.   Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 ... Прочети още »

Болнични асоциации настояват за незабавно изплащане на неразплатена дейност на болниците

Българска болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, изразяват своята пълна подкрепа на справедливите искания, залегнали в Декларацията на Съюза на общинските болници в България, в която се настоява за незабавно изплащане на „надлимитната” дейност. „Нерешените въпроси, свързани с изплащането на така наречената „надлимитна дейност“, касаят всички изпълнители на болнична ... Прочети още »

На 9 октомври се спира движението на МПС по участък от пътя Кричим-Михалково

На 9 октомври /сряда/ от 14 ч. до 16 ч. се ограничава преминаването по участък от третокласния път  Кричим – Михалково за извършването на взривни работи, свързани с уширение на пътното платно в района на паметника на 22-та разстреляни перущенци. Това е в отсечката между Кричим и тунел „Кричим“. Обходният маршрут е по път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян. ... Прочети още »

Приеха изменения в Закона за рибарството и аквакултурите

   Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. След промените изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) има правото да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.   Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови ... Прочети още »

До края на годината МЗ ще достави още 70 линейки за спешната помощ

„С настоящата доставка броят на новите линейки по проекта вече достигна 82. Нови линейки вече работят на територията на Сандански, Царево, Провадия, Г. Оряховица, Кърджали, Перник, Белоградчик и още много други населени места в страната. До края на годината предстои да бъдат доставени още 70 линейки, a oстаналите санитарни автомобили – до предвидените по проекта 400 на брой – ще ... Прочети още »