Първият влак в България, който регулярно ще вози биомаса, направи първата доставка

Първият влак в България, който регулярно ще вози биомаса, направи първата доставка

Доставките ще бъдат осъществявани от частната жп компания ТБД товарни превози.

На 28 юни бе осъществен първият жп курс на частната компания ТБД Товарни превози, която инвестира над 6 000 000 евро в нов подвижен състав. Благодарение на това сериозно капиталовложение частният жп оператор ще може да извършва регулярни доставки на биомаса от различни доставчици до техните клиенти целогодишно.

Първият жп курс бе реализиран по жп отсечката от гара Долна Митрополия до гара Голямо село – ТЕЦ Бобов Дол. Товарната композиция се състоеше от 19 вагона, всеки от които натоварен с над 13 тона слама, изцяло добита от български производители.

Очаква се обичайните курсове на жп оператора да се осъществяват с до 40 натоварени с чиста биомаса вагони, като така дължината на товарната композиция заедно с локомотива ще бъде приблизително 600 метра.

Най-голямата енергийна централа в Югозападна България ТЕЦ Бобов Дол преди няколко години включи биомаса в своя горивен микс като част от своята дългосрочна стратегия за премахване на въглищата и постепенно преминаване към нискоемисионни източници на енергия. Експертите на дружеството нееднократно са обяснявали открито, че изгарянето на биомаса не отделя въглеродни емисии и са отбелязвали, че основно се използва обикновена слама, както и слънчогледови люспи и пелети. По същия зелен курс са поели и някои други енергийни предприятия на територията на страната, за това според експерти решението на ТБД Товарни превози да инвестира в осигуряване на капацитет за осъществяване на жп превози от този тип е икономически целесъобразно и перспективно.

От ТБД Товарни превози съобщиха още, че за обезпечаване на поетия ангажимент към няколко енергийни дружества за транспортиране на биомаса, са инвестирали в 3 локомотива и над 140 специализирани вагона, пригодени за товарене на бали и голямо- тонажни контейнери.

Компанията „ТБД Товарни превози“ е със седалище в гр. Перник и притежава лиценз за жп оператор от 2015 година. От тогава до сега частният жп оператор непрекъснато разширява обема от доставки, които извършва. Основните клиенти на дружеството са български топлофикации, като до момента извършваните курсове бяха за транспортиране на въглища и кварцов пясък директно от мините до няколко ТЕЦ в страната, както и до почти всички стъкларски заводи в България и Румъния.