ОДМВР-Перник ще съдейства на гражданите да упражнят правото си на глас на частичните избори на 23 юни  

ОДМВР-Перник ще съдейства на гражданите да упражнят правото си на глас на частичните избори на 23 юни  

Звеното „Български документи за самоличност” към ОД МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частични избори за кмет на кметство в с. Люлин, с. Студена, с. Богданов дол и с. Прибой на 23.06.2024 г. Това информираха от пресцентъра на областната дирекция.

В седмицата преди 23 юни 2024 г., когато ще се проведат частични избори за кмет на кметство в с. Люлин, с. Студена, с. Богданов дол и с. Прибой, е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Перник е създадена следната организация за работа:

1.В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на  работния  ден  на 21 юни 2024 г., по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

1.Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Перник за дните от 17 юни 2024 г. до 23 юни 2024 г. Работното време за 22 юни 2024 г. е от 09:00 ч. до 17:00 ч. и на 23 юни 2024 г. от 09:00ч. до 17:00 ч. След указаното работно време, ако има граждани желаещи издаване на удостоверение за гласуване в изборния ден, могат да се обърнат към дежурната част на ОДМВР – Перник за информация.

2.Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за частични избори за кмет на кметство с. Люлин, с. Студена, с. Богданов дол и с. Прибой, се издават след приемане на заявление за нова лична карта.

3.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник, както и в РУ – Радомир и Второ РУ – Перник.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 23 ЮНИ 2024 Г. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КЪМ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ В ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ЛЮЛИН, С. СТУДЕНА, С. БОГДАНОВ ДОЛ И С. ПРИБОЙ