19 юни 2024 година  – Ден за предотвратяване на домови кражби

19 юни 2024 година  – Ден за предотвратяване на домови кражби

 Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) е определила 19 юни 2024 г. за общоевропейски Фокус ден за предотвратяване на домови кражби. От страна на ОДМВР – Перник се предприемат редица действия, за ограничаване на посегателствата спрямо собствеността на гражданите. Изготвя се анализ на районите с повишена концентрация на домови кражби. На база на резултатите ще бъдат изготвени сигнални писма до общините за подобряване средата за сигурност, като изграждане на допълнително външно осветление, поставяне на камери за  видеонаблюдение в конкретни рискови зони и други съобразно спецификата. Ще бъдат проведени срещи с домоуправителите на жилищни кооперации, за обсъждане и предлагане на мерки за сигурност, както и начини за увеличаване контрола на достъп. Със съдействието на Главна дирекция „Национална полиция“ са изготвени информационни материали, съдържащи съвети към гражданите за предпазване от домоми кражби, които ще бъдат разпространявани от полицейските служители.

Основното което трябва за знаят гражданите е следното:

Допълнителното осигуряване на дома не е толкова скъпо, имайки предвид последиците от евентуална кражба.

Домовете могат да бъдат допълнително защитени чрез монтирането на по-сигурни брави на вратите и по-надеждни дръжки на дограмите на прозорците.

Вътрешните таймерни светлини също са от съществено значение за подсигуряване на домовете.

Изграждането на външно осветление с детектори за движение, което да осветява пространството около домовете играе възпиращ ефект спрямо извършители на кражби.

Оставянето на стратегическо осветление при отсъствие за по-дълъг период от време/особено през летните месеци и по време на празници/ също има възпиращ ефект.

 Важно нещо е създаването на списък със серийните номера на скъпи вещи и техника, които евентуално могат да станат обект на бъдещо посегателство.

Направата на снимки и архив на най-ценните вещи – бижута, картини и други произведения на изкуството би помогнало на полицията при евентуална кражба.

При наличието на каси в домовете и търговските обекти е задължително да бъдат монтирани към стабилна стена или под.

При интерес от страна на гражданите, полицейските служители могат да дадат съвети за актуална защита и съвременни тенденции при използването на различни техники на защита.