Цената на парното в Перник ще поевтинее през новия сезон

Цената на парното в Перник ще поевтинее през новия сезон

Цената на топлинната енергия, която „Топлофикация Перник“ предлага на своите клиенти, ще намалее през новия отоплителен сезон. Предложението на Комисията за енергийно и водно регулиране, на провелото се преди два дни открито заседание е топлоенергията, произвеждана от пернишката централа, да поевтинее със 7.20%.

На открито заседание КЕВР е обсъдил доклад относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени от 01.07.2024 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“. В заседанието са участвали представители на топлофикационни дружества от цялата страна, в това число и от „Топлофикация Перник“. През следващата година е предвидено средно намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна с 8,44%.

 В предложението си до КЕВР, ръководството на „Топлофикация Перник“, както и останалите дружества в страната, по утвърдената от регулатора схема, са представили приходите и разходите си за изминалия отоплителен сезон. На тази база, в зависимост от утвърдената схема, се формира себестойност на произведената топлинна енергия, която предполага незначително увеличаване на цената на топлинната енергия. Но, както преди няколко дни поясни изпълнителният директор на дружеството инж. Чавдар Стойнев,  Държавният регулатор никога не взема предвид тези изчисления и формира крайна цена на топлоенергията, която се различава от тази в предложенията на топлофикационните дружества. „Но ние сме готови затова. Винаги сме полагали грижа да оптимизираме максимално разходите, за да имаме средства за инвестиране в ремонтни дейности. И сега ще бъде по същия начин“, увери инж. Стойнев. Той обаче припомни, че едва в края на юни, КЕВР ще реши окончателно каква ще бъде цената на топлоенергията, която ще влезе в сила от 1 юли 2024 г. Но със сигурност тя ще е в посока надолу.