Още отличия връчиха в Архива

Още отличия връчиха в Архива

За шеста поредна година Държавна агенция „Архиви“ връчва отличителен знак на номинираните за „Служител на годината“ и „Екип на годината“. Цветелина Романова – главен експерт в Държавен архив – Перник получи грамота за удостояване с отличителен знак „Екип на 2023 г.“, като част от екипа по реализирането на иновативния и стратегически проект на Държавна агенция „Архиви“ „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“.

В началото на м. юли 2023 г. организира и проведе обучение на служители – членове на Постоянно действащите експертни комисии, деловодители и лица, отговарящи за учрежденските архиви от фондообразуватели на Държавен архив – Перник. Сред тях бяха представители на местната и съдебната власт, секретари и ръководители от Областна администрация Перник, общини Брезник, Трън, Земен, Ковачевци, Радомир и Перник, Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура в града. През въвеждащия курс на обучение преминаха и представители на Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция по земеделие, Държавен фонд „Земеделие“, Дирекция „Бюро по труда“, Районна здравноосигурителна каса, Районна служба „Изпълнение на наказанията“ и Регионален исторически музей – Перник.

Системата за е-архивиране (СЕА) бе представена в четири модула, по време на които обучаваните се запознаха с основните функции на системата за е-архивиране на ценни електронни документи, комплектуването и предаването им в държавен архив, видове импортни файлове и приложението им, начините и критериите за търсене и използване на е-документи.