Болен от кампилобактериоза  е регистриран в региона, твърдят от РЗИ

Болен от кампилобактериоза  е регистриран в региона, твърдят от РЗИ

Над три пъти по-малко са заболелите от варицела в област Перник през изминалата седмица. Регистрираните през периода болни са 2-ма, при 7 за предходната седмица. Заболелите са момчета на 8 г. и 15 г. от общините Перник и Ковачевци. Засегнат е само колективът на – ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци. Добрата новина съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Наполовина по-малко през изминалата седмица са болните от заразни болести, което е типично явление за летните месеци. За периода са констатирани 7 заболели от заразни заболявания без грип и остри респираторни заболявания /ОРЗ/, при 14 за предходната седмица.

Въпреки че навлизаме в истинското лято, все още бавно намаляват болните от грип и ОРЗ. През седмицата са регистрирани 76 болни, при 81 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 108,66%, при средна за страната 59.88 % към 09.06.2024 г.

През седмицата е констатиран 1 болен от скарлатина, при 1 за предходната. Заболелият е дете на 8 г. от община Перник, което се лекува амбулаторно от личния си лекар. Засегнат е колективът на  Дневен център „Добро сърце“.

През периода са регистрирани 2-ма болни от коклюш, при нито един за предходната седмица. Заболелите са деца на 5 г. и 7 г. от община Перник. Те се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Няма засегнати организирани колективи.

От началото на тази година за пръв път е установен 1 болен от салмонелоза. Заболялата е жена на 60 г. от община Радомир. Тя е хоспитализирана в МБАЛ „Рахила Ангелова“  в  Перник.

Отново за пръв път не само за тази година, но и в последните 5 години, в региона е регистриран болен от кампилобактериоз. Заболелият е бебе на 4 месеца от община Радомир и е хоспитализирано за диагностика и лечение в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ гр. София.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 247 проверки. От тях 88 са относно спазване забраната за тютюнопушене. 8 от проверките са относно спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол, през миналата седмица здравните инспектори са издали 10 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 363 проби питейна вода от различни населени места в региона. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ.

Освен това са взети и 15 проби от води в плувни басейни в региона, за да се установи дали отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.