На трудовата борса в Перник се търсят шивачи на облекла

На трудовата борса в Перник се търсят шивачи на облекла

След като през предходната седмица предлаганите свободни работни места на трудовия пазар в пернишко се увеличиха, то през изминалата те отново намаляха, макар и само с 5 и станаха 113. За съжаление свободните работни места за безработни с висше образование също намаляха с още 3 и станаха 7.

И през изминалата седмица остана актуално предложението за работа на 10 сортировачи за Костинброд, но се появи оферта за работа на 10 машинни оператори за шиене на облекла.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през седмицата се предлагаха свободни места за: психолози, продавач-консултанти, обслужващи работници промишлено производство, консултанти по продажбите/промотьори/, общи работници, химик-аналитик,  обслужващ кулинарен щанд, рехабилитатор, куриер, инженер -конструктор, монтажник на комбинирани изделия, арматуристи, охранител, събирачи на отпадъци, социален педагог на 4 часа, технически сътрудник, обслужващи бензиностанция-газостанция, заместник-управители, шофьор на товарен автомобил, работници товаро-разтоварна дейност, продавачи на билети, машинни оператори, чистач-хигиенисти, сервитьор, готвачи, агент събиране на вземания, склададжия, кранист, счетоводител, касиер, трудотерапевт, санитар, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече т.

Анализирайки пазара на труда в региона можем да констатираме, че пазарът на труда в региона продължава да е твърде мобилен и не се чувства осезателно предлагане на работни места. Това навежда на мисълта, че бизнесът в областта изпитва проблеми, както и цялата европейска икономика.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности,  а след тях и за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 106 свободни места и 7 за безработни висшисти.