КЕВР предлага токът да поскъпне

КЕВР предлага токът да поскъпне

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе вчера открити заседания, на които обсъди цените на електроенергията и топлинната енергия за новия регулаторен период 1 юли 2024 г. – 30 юни 2025 г.

Предложението на държавния регулатор е средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 1,39%.

 За „Електрохолд“ увеличението ще е най-много- 2,74%, за ЕВН – 1,46%, а за „Енерго Про“ се очаква намаление с 0,90%.

КЕВР подчертава, че дори с увеличението, цените на електроенергията в България остават едни от най-ниските в Европа. Предложението е в съответствие с изискванията за инфлация на страните-кандидати за Еврозоната.