Държавен архив – Перник връчи ежегодните си награди на дарители

Държавен архив – Перник връчи ежегодните си награди на дарители

Номинираните за читател, дарител, приятел/партньор за 2023 година в чест на Международния ден на архивите, изявени дарители на Държавен архив-Перник, получиха грамоти.

Номинираната в категория „Читател на 2023 г.“ Невена Людмилова Георгиева Nevena Georgieva е потребителят на архивни услуги в Държавен архив – Перник с използвани 107 архивни единици. Чрез участието с нейната изложба – проект „ЗАВОД КРИСТАЛ“ с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Kултура“, се постигна популяризиране на съхраняваните архивни документи по темата.

Благодарствени грамоти на дарителите на архивни документи през 2023 г., в знак на признателност за щедрия и родолюбив жест и за попълване на фондовия масив, получиха:

 Радка Петрова – бивш окръжен прокурор в Перник, висш магистрат, член на Висшия съдебен съвет, носител на почетни знаци и отличия на Съюза на юристите, ВСС и Главна прокуратура на Република България – за дарени документи и регистриран нов личен фонд. Постъплението съдържа изготвени лично родословия на рода ѝ от с. Планиница и от с. Ярджиловци и документи от дейността ѝ в районните прокуратури в Трън и Перник, като ръководител на Окръжна прокуратура – Перник и прокурор във Върховна административна прокуратура и член на ВСС.

Димитър Галчев – художник, реставратор, пластик, чийто картини са част от колекции в България, Чехия, Германия, Франция, Гърция и Русия – за дарени документи и регистриран нов личен фонд. Постъплението включва биографични и документи от творческата дейност с рисунки, скици и пейзажи, проекти на фирмени знаци, пластики и дърворезби, илюстративни документи.

Георги Чернев – икономист, един от създателите и пръв председател на Търговско-промишлената палата в Перник, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата и председател на Софийската търговско-промишлена палата, основател на Духовна академия за знание и самоусъвършенстване при Университета за национално и световно стопанство, носител на медал по повод 100 години дипломатически отношения България – Америка – за дарени документи и регистриран нов личен фонд. Постъплението включва биографични и документи от обществената му дейност.

В категорията „Дарител за 2023 г.“, е отличено дарението на Милчо Цветков Георгиев като най-ценно документално дарение.

Милчо Георгиев – хореограф, танцьор, ръководител на формации, фолклорист, носител на награди и отличия в сферата на културата, с принос в запазването, утвърждаването и представянето на зимните сурвакарски игри и обичаи в Пернишко, в страната и чужбина – за дарени документи и регистриран нов личен фонд. Постъплението включва документи от обществената и творческата му дейност с приносен характер – заради източниците, разкриващи процеса по подготовката и провеждането на емблематичния за града фестивал и превръщането му от локално събитие в международна изява с хиляди участници, както и за включването на обичая Сурва в представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство.

В категорията „Приятел/Партньор за 2023 г.“ грамота за юридическо лице получава:

Народно читалище „Съзнание – 1922 г. – кв. Мошино, Перник/ Ани Савова – партньорство, продължило повече от десетилетие. През културния календар на читалището за 2023 г. бяха популяризирани пред обществеността съхранявани в архивните масиви документи и представени добри практики чрез РЕКИЦ „Читалища” – Перник.

В категорията „Приятел/Партньор за 2023 г.“ грамота за физическо лице получава:

 Румен Иванов – отличен двукратно за читател на годината на Държавен архив – Перник (2015, 2019) и на Държавна агенция „Архиви“ (2015), автор на книгата „Забравените кметове и развитието на село и град Перник (1878-1944)“ и излязлата от печат през 2023 г. книга „Памет за Брезнишка и Трънска околия (1878-1944)“ с използвани източници от документи на централни и териториални държавни архиви.