Проблемът с популацията на бездомните кучета обсъждаха в Радомир

Проблемът с популацията на бездомните кучета обсъждаха в Радомир

Кметът Кирил Стоев и заместник – кметът Гергана Здравкова проведоха работна среща с ветеринарни лекари на територията на Община Радомир. Фокусът на срещата бе поставен върху взетите мерки и извършените мероприятия по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Радомир.

Като първа стъпка за това, от месец април 2024 година община Радомир стартира преброяване на безстопанствените кучета, с цел установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията им.

Успешният световен опит и практиката на някои български общини налагат прилагането на регламентирания от закона метод за кастрация на уличните кучета и връщането им обратно на обитаваните от тях места, което води до блокирането на раждаемостта. В тази връзка кметът Кирил Стоев разговаря с ветеринарните лекари на територията общината и бе взето решение да бъде подновен сключения до момента договор за кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и маркиране на уличните кучета, извършвано на територията на Ветеринарен център – Радомир.

От м. ноември 2023г. до началото на м. май 2024г. са обработени 46 /четиридесет и шест/ броя кучета, 20 /двадесет/ броя са заловени по сигнал от община Радомир, кметските наместници и граждани. Останалите 24 /двадесет и четири/ броя кучета са заловени при обход в изпълнение на сключения с община Радомир договор.

„До момента са регистрирани 561 кучета, на които са издадени 561 бр. свидетелства. Освободените от такса „куче“ са 138 броя, а именно кучета на инвалиди; кастрирани кучета и ловни кучета, въпреки това, че са освободени от такса, те са регистрирани“, поясниха от общинска администрация. Все още не са регистрирани всички домашни кучета, независимо че е дадена достатъчна гласност, а таксите са минимални.

Първоначалната такса за регистрация на кучета, приета от Общински съвет – Радомир е както следва:

– За гр. Радомир – 8 лв., като за периода са регистрирани 7 /седем/ броя кучета и е заплатена първоначална такса за регистрация в размер на 8 лв. /осем лева/ и годишна такса в размер общо – 10 лв. /десет лева/;

– За населени места над 200 жители – 5 лв., като за периода са регистрирани 8 /осем/ броя кучета и е заплатена първоначална такса за регистрация в т.ч. и годишна такса в размер общо – 70 лв. /седемдесет лева/. Останалите 5 /пет/ броя кучета са освободени от годишна такса, по повод това, че са кастрирани;

– За населени места под 200 жители – 4 лв., като за периода няма регистрирани кучета;

– Годишната сума за притежание на куче по Закона за местни данъци и такси е 10 лв. на куче, като за отчетния период са заплатени сума в размер на 230 лв. /двеста и тридесет лева/ за 23 бр. /двадесет и три броя/ кучета – домашни любимци.

По време на срещата бяха обсъдени и варианти за започване на локални кампании по селата за регистрация и кастриране на домашните кучета, както и стана ясно, че Община Радомир е провела разговори с организации като „Четири лапи“ и предстои да се проведат още разговори за включване на общината в календара на техните кампании за 2025г.

„Работна среща е проведена с приюта в Община Перник и предстои да бъдат проведени разговори с приютите на територията на Област Перник, за да се намери най-доброто и оптимално решение на проблема в Община Радомир“, заяви кметът Кирил Стоев.