В Перник заседава областната комисия по заетостта

В Перник заседава областната комисия по заетостта

В последния работен ден миналата седмица в Областна администрация Перник се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Перник, под председателството на областния управител Людмил Веселинов. Основната тема на срещата беше одобрението на предложения проект на Методика за оценка на подадените проектни предложения по Регионалната програма по заетост 2024 г.

Целта й е да осигури единен и прозрачен процес за подготовка и оценка на проектните предложения, подадени от общините и областната администрация.

Тя ще бъде основен инструмент за експертната комисия, която ще бъде създадена по предложение на Комисията по заетостта и назначена със заповед на Областния управител.

Христина Цветкова-Сергиева от Бюрото по труда в Перник представи подробно проектния документ.

След обсъжданията, Комисията по заетостта пристъпи към гласуване на предложения проект, който беше одобрен с мнозинство от присъстващите.

„Днешното заседание бележи важен етап в подготовката на Регионалната програма по заетост за 2024 г. Одобрената Методика ще осигури прозрачен и ефективен процес на оценка на проектните предложения, което ще спомогне за подобряване на заетостта и икономическото развитие на област Перник,“ заяви областният управител Людмил Веселинов