Общински съветници от ИТН в Трън се отказаха от участие в две комисии

Общински съветници от ИТН в Трън се отказаха от участие в две комисии

Председателят на Общинският съвет в Трън насрочи публично обсъждане на проект на решение за промени в Правилника на Общински съвет Трън. Проектът е публикуван на интернет страницата на Общината, с цел информираност на населението и прозрачност на действията на институциите. Общински съвет уведомява всички заинтересовани лица и гражданите, че в 14- дневен срок от публикуване на обявлението, се приемат писмени предложения, възражения и становища относно изготвения Проект на решение за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет в Трън, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027г. Това означава, че крайният срок изтича на 17.06.2024 г.

На въпроса- кое налага извършването на тези промени, председателят на местния законодателен орган в Трън Бойчо Харалампиев отговори:“ В деловодството на Общински съвет постъпиха уведомления от общинските съветници Борис Ангелов и Мартин Томов от ПП “Има такъв народ“, в които те изразяват своето желание да бъдат изключени от състава на две от комисиите, в които участват, като запазват правото си да бъдат в една постоянна комисия. Това налага комисиите на Общинския съвет да бъдат преструктурирани. За жалост, не получих никакви аргументи за това  решение на двамата общински съветници.. Единственото безболезнено решение е да се слеят две комисии и от 6, комисиите да останат 5. Така ще решим този проблем, с който не съм се сблъсквал откакто съм председател на Общинския съвет“.

На въпроса- ще има ли видеонаблюдение на заседанията на Общински съвет и от кога, Бойчо Харалампиев отговори:“ Ще положим максимални усилия до 1 юли видеонаблюдението да стане факт. Това ще рече, че ще можем да предаваме на живо сесиите на Общинския съвет. Така жителите на общината ще могат не само да наблюдават заседанията на местния минипарламент, но и да се информират за неговите решения и случващото се в общината. Това е и нашата цел, с внедряването на видеонаблюдението“.