Фирмата, разследвана за живака – с много нарушения

Фирмата, разследвана за живака – с много нарушения

Фирмата, в която са открити голям брой съхранявани опасни вещества в Перник, е притежавала разрешение за дейности с отпадъци, включително и за съхраняване на такива, съдържащи живак. Това съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната и водите (РИОСВ) в София след запитване на БТА.

Разрешението е издадено през 2013 година от директора на РИОСВ в Перник. През 2022 година то е отнето с решение на директора на РИОСВ-София, което е обжалвано и е влязло в сила през декември м.г., уточняват от институцията.

През 2022 година е извършена и съвместна проверка с представители на Държавна агенция (ДА) „Национална сигурност“ (НС) – Териториална дирекция (ТД) Перник относно изпълнение на условие от решението за отнемане на разрешението за извършване на дейности с отпадъци, а именно дружеството да предаде наличните отпадъци на фирма, притежаваща разрешителен документ. Установено е неизпълнение на цитираното условие, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено наказателно постановление (НП).  

През 2023 година е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ-София и служители на Областната дирекция на МВР в Перник. За установеното съхраняване на опасни и неопасни отпадъци без наличие на изискващия се разрешителен документ на дружеството е съставен АУАН и е издаденото НП.

За периода от 2013-а до 2024 година са извършени общо 17 проверки, като след сливането на РИОСВ-Перник и РИОСВ-София през 2020 година до момента на дружеството са извършени общо девет от тях, при които са установени несъответствия с екологичното законодателство. За нарушенията са дадени предписания. Съставени са шест АУАН и издадени шест НП.

Последната проверка на дружеството е извършена на 2 април т.г. съвместно с представител на Държавна агенция  „Национална сигурност“ – ТД Перник.

РИОСВ – София е сезирала Окръжната прокуратура в Перник за проследимостта и движението на отпадъците и с цел предотвратяване и преустановяване на престъпления в областта на екологичното законодателство, допълват от институцията.