Свободните работни места на трудовия пазар в пернишки регион се увеличиха само с 15

Свободните работни места на трудовия пазар в пернишки регион се увеличиха само с 15

След като две поредни седмици предлаганите през изминалата седмица свободни работни места на трудовия пазар в пернишко намаляваха, то през изминалата те се увеличиха и то с 15 и станаха 118. За съжаление свободните работни места за безработни с висше образование намаляха, макар и само с 2 и станаха 10.

И през изминалата седмица остана актуално предложението за работа на 10 сортировачи за Костинброд.

Освен тях, на трудовата борса в Перник през седмицата се предлагаха свободни места за: психолог, продавач-консултанти, обслужващи работници промишлено производство, машинни оператори производство на фармацефтични продукти, консултанти по продажбите, служители на гише в пощенска станция, общи работници,  обслужващи кулинарен щанд,  събирачи на отпадъци- разделно, сладкар, рехабилитатор, куриер, помощник кухня, лекар, шивач, пощенски раздавачи,   инженер -конструктор, технолог, биолог, монтажник на комбинирани изделия, арматуристи, охранители, социален педагог на 4 часа, технически сътрудник, обслужващи бензиностанция-газостанция, заместник-управители, шофьор на товарен автомобил, работници товаро-разтоварна дейност, продавачи на билети, машинни оператори, чистач-хигиенист, сервитьори, готвачи, специалист контролни функции в търговията, агент събиране на вземания, склададжия, главен специалист, главен експерт, кранист, счетоводител, помощник-сладкари, офис-мениджър.

Анализирайки пазара на труда в региона можем да констатираме, че пазарът на труда в региона продължава да е твърде мобилен и не се чувства осезателно предлагане на работни места.

През изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности,  а след тях и за производството.

И през отминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 108 свободни места и 10 за безработни висшисти.