Подобрява се базата на Домашния социален патронаж

Подобрява се базата на Домашния социален патронаж

Община Перник започна изпълнението на проект за подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж в града, съобщиха от администрацията.

Дейностите са финансирани от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общият бюджет е 55 хил. лв. От тях 44 550 лв. са финансирани от Фонд „Социална закрила“. Собственият принос е в размер на 10 450 лв.

Проектът е с изразена социална насоченост и широк обхват на целевата група. Планираните дейности ще доведат до подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж и осигуряване на храна и грижа за лицата от уязвимите групи. Ще бъде подобрено и качеството на услугата, както и ще се гарантира безопасността на персонала при работа.

Основната цел на проекта е създаване на подходяща среда за приготвяне на безопасна храна на нуждаещи се лица чрез извършване на доставка на оборудване и обзавеждане.

Сред очакваните резултати са по-висока енергийна ефективност с използването на по-модерно оборудване и намален разход на електроенергия. Ще се увеличи и броят на потребителите и целевите групи, обхванати от услугата.

В резултат на изпълняваните дейности ще се създадат условия за предотвратяване на риска от гладуване и недохранване на уязвимите и рискови групи в общината.

Проектът ще продължи до декември тази година.

Припомняме, че през месец май 2023 г. бе направена поръчка и доставено ново готварско оборудване за Детската млечната кухня в Перник. В помещението се извърши и освежителен ремонт.