Над 3 пъти са намалели болните от заразни болести в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Над 3 пъти са намалели болните от заразни болести в региона, твърдят от РЗИ-Перник

Над 3 пъти по-малко са регистрираните заболели от заразни болести в региона през изминалата седмица, в сравнение с предходната.  Болните от заразни болести през изминалата седмица са 9, без грип и остри респираторни заболявания, при 28 за предходната седмица.

Намаляват и болните от грип и остри респираторни заболявания. През изминалата седмица са установени 63-ма болни, при 66 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 90,08%оо, при средна за страната 64,20 %оо към 26.05.2024 г.

Над 4 пъти по-малко са и болните от скарлатина през този период. Констатираните заболели от скарлатина са 3-ма, при 14 за предходната седмица.

По-малко са и заболелите от варицела през отминалата седмица. Регистрираните болни са 2-ма, при 3-ма за предходната седмица. Заболели са дете на 3 г. и мъж на 44 г. от  Радомир.

През седмицата са констатирани 2-ма болни от коклюш. И двете са деца във възрастовите групи: 1-4 г. – 1 и 5-9 г. – 1. Регистрираните болни са от Радомир във възрастовите групи 5-9 г. – 1 случай и 10-14 г. – 2 случая.

През този период е регистриран и 1 болен от коронавирус. Заболелият е мъж на 87 г. от Перник. Той се лекува в ИО на МБАЛ Перник.

През седмицата е установен и 1 болен от хепатит Б.

От РЗИ увериха, че са извършени епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 122 проверки. От тях 37 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

 И през изминалата седмица Здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 172 проби питейна вода от различни населени места. Целта е да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.