Конкурс за разследващи полицаи е обявен в ОДМВР – Перник

Конкурс за разследващи полицаи е обявен в ОДМВР – Перник

Със заповед на главния секретар на МВР, от днес 29 май 2024 г. започва набирането на документи за конкурс в отдел „Разследване“ при ОДМВР – Перник. Обявени са 3 вакантни длъжности за младши разследващ полицай – старши разследващ полицай. Кандидатите за участие трябва да отговарят на съответните общи и специфични изисквания, които са посочени в заповедта за конкурса, публикувана на интернет страницата на МВР www.mvr.bg в рубрика „Министерство“, под рубрика „За министерство на вътрешните работи“, раздел „Постъпване на работа в МВР – Конкурси“. Краен срок за подаване на заявления – 12 юни 2024 г., включително.

За повече информация – сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Перник или на тел. 076/676274 или 076/676667.