По-малко потребление на битова гореща вода през април установи „Топлофикация Перник“

По-малко потребление на битова гореща вода през април установи „Топлофикация Перник“

„Потребената топлинна енергия през април от клиентите на „Топлофикация Перник“ е с близо 55% по-ниско в сравнение с година по-рано, поради съществената разлика в средната температура. Миналият месец е отчетена 12,6 градуса средна температура, докато през април 2023 тя е била едва 8 градуса“, поясни инж. Чавдар Стойнев изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

Централното топлоподаване в Перник е било включено само в първите 10 дни от месеца, докато през април 2023 година е имало парно 28 дни.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че въвеждат промени в месечния анализ на сметките за топлинна енергия, който се публикува на сайта на дружеството. Целта е да се улеснят клиентите.

„Различното в променения анализ е, че предоставяме отделно информацията относно сметките на клиентите на прогнозни начисления и тези на реален ежемесечен отчет. Това позволява на всички, които желаят, да видят нагледно разликата при реални и прогнозни сметки“, уточни инж. Чавдар Стойнев.

Той обърна внимание, че всички клиенти на „Топлофикация Перник“, които използват услугата  топлинно счетоводство на дружеството, са на реален месечен отчет т.е. са се оборудвали с уреди за дистанционен отчет. Това задължение на всички български граждани трябва да бъде изпълнено до 2027 година и е залегнало в закона.

Директорът на топлофикационното дружество препоръча на клиентите да не чакат крайния срок за подмяна на индивидуалните уреди, тъй като използването им гарантира точни сметки, както и отпадане на неудобството, което създават годишните изравнителни сметки.

„Единствено с преминаването на реален дистанционен отчет клиентите ще избегнат излишните въпроси и неясноти, които възникват при разглеждане на годишните изравнителни сметки. С ежемесечния дистанционен отчет клиентите си спестяват време, пари и нерви“,  категоричен е инж. Чавдар Стойнев.

Той заяви, че отоплителният сезон е приключил успешно и в момента се извършва годишният отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение.

„Съгласно законовите срокове всички потребители на прогнозни начисления ще получат своите изравнителни сметки от фирмите за дялово разпределение“, уточни  инж. Чавдар Стойнев.

Той отбеляза и че 19% от клиентите на дружеството са избрали да заплащат топлинната енергия на равни месечни вноски, което според тях е облекчение за семейния бюджет в зимните месеци и спомага за по-лесното планиране на разходите за домакинството.

„Освен ползите за семейния бюджет, „Равни вноски“ осигурява и по-ниска крайна цена за ползване на централно топлоподаване във вашия дом, тъй като предлагаме отстъпка за всички, които го изберат. По този начин с „Равни вноски“ се реализира допълнителна икономия“, категоричен е инж. Чавдар Стойнев.